O nás

Naša spoločnosť je tradičným rýdzo českým výrobcom laboratórneho nábytku a digestorov a Vašim profesionálnym partnerom v oblasti návrhov, realizácie, vybavovania a zásobovania laboratórií a prevádzok laboratórnym nábytkom, technologickými zariadeniami a spotrebným materiálom. Naším kľúčovým zameraním sú predovšetkým oblasti vedy, výskumu, priemyslu, zdravotníctva a školstva. Na českom a slovenskom trhu pôsobíme už od roku 1993 a za dobu svojej existencie sme sa vypracovali na súčasnú čelnú pozíciu v odbore. Ako jedna z mála firiem svojej veľkosti v Českej republike sme zotrvali ako subjekt bez zahraničnej majetkovej účasti.

V rámci našej odbornosti a zamerania riešime každoročne širokú škálu investičných projektov rôzneho významu a veľkosti, okrem toho poskytujeme odborné predajné služby viac ako 3 000 zákazníkom nielen z Českej a Slovenskej republiky, ktoré okrem vlastného predaja zahŕňajú aj odbornú poradenskú a konzultačnú činnosť. Tieto služby pre Vás zabezpečuje tím viac ako deväťdesiatich skúsených pracovníkov so znalosťami a skúsenosťami v širokom spektre odborov a činností. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky je aj autorizovaná servisná podpora, a to nielen k dodávaným zariadeniam a technológiám. Základom našej úspešnej činnosti spoločnosti je predovšetkým komplexný prístup k problematike laboratórnych interiérov a vybavenia, ktoré zahŕňa súlad stavebných a napojovacích dispozícií, laboratórneho nábytku a digestorov, inštalovaných technológií, personálnych požiadaviek a prevádzkového materiálu. Neoddeliteľnou súčasťou je aj vyhodnotenie materiálových a personálnych ciest, pracovných metodík a tvorba prevádzkových poriadkov pracovísk, rovnako ako ekonomika a efektivita ich prevádzky.

Naša vlastná výroba špeciálneho laboratórneho nábytku, kovových digestorov a médiových stien siaha do roku 1997 a v roku 2004 sme zahájili výrobu vo vlastnom modernom výrobnom závode na okraji Brna neďaleko medzinárodného letiska. V súčasnosti disponujeme vlastným technologickým a vývojovým oddelením, ktorého úlohou je okrem prípravy výroby aj oblasť vývoja a výskumu. Hlavným cieľom tejto činnosti je zdokonaľovanie vlastných modelových radov a uvádzanie nových výrobkov na trh, ktoré zodpovedajú dnešným vysokým nárokom na prácu v najrôznejších typoch laboratórií a vytvorenie základných predpokladov pre moderné, bezpečné a energeticky efektívne pracovisko. Neoddeliteľnou súčasťou úspešnej vývojovej činnosti je spolupráca s radom renomovaných štátnych i súkromných vedeckých inštitúcií. Medzi inovatívne produkty výskumu a vývoja z oblasti hi-tech patrí najmä inteligentný elektronicky riadený laboratórny digestor a unikátne riešený závesný médiový múr, tak ako použitie nových doskových materiálov s výrazne vyššími úžitkovými vlastnosťami vrátane v tuzemsku výnimočného spôsobu hranenia drevotrieskových dosiek s vysokou rezistenciou proti vlhkosti.

S našimi obchodnými a výrobnými aktivitami úzko súvisí aj plánovité budovanie nevyhnutného zázemia spoločnosti, ktoré zahŕňa vedľa siete oblastných kancelárií predovšetkým už menovaný výrobný závod so strojným výrobným zariadením európskej úrovne obstaranej v rámci pravidelnej modernizácie výroby naposledy na konci roka 2015. Súčasťou zázemia je ďalej moderný logistický areál, kancelárske zázemie a rozsiahle školiace stredisko pre zamestnancov firmy. V roku 2016 sme pre Vás sprevádzkovali nové servisné stredisko v Prahe, ktoré poskytuje vysoký štandard servisnej podpory našich produktov. Servisné stredisko funguje v rámci našej pražskej kancelárie a vzorkovne, ktorú sme uviedli do prevádzky v roku predchádzajúcom. Materiálnotechnické zázemie spolu so systémom školenia zamestnancov je zárukou kvality našej produkcie, servisu a profesionálneho prístupu k zákazníkovi.

Vysoko profesionálny prístup a komplexné poňatie problematiky vybavenia laboratórnych interiérov a dodávok zariadení dosvedčujú aj nami úspešne realizované projekty ako na českom a slovenskom trhu, tak aj na zahraničných trhoch. Medzi tieto projekty patria napríklad pavilóny kampusu Masarykovej univerzity v Brne, kampus Univerzity v Pardubiciach, Centrum pre výskum toxických látok v prostredí v univerzitnom kampuse Masarykovej univerzity v Brne, laboratóriá 1.LF Karlovej univerzity v Prahe, laboratóriá Nemocnice Znojmo, laboratórium a IKEMu Praha, prevádzkové a skúšobné laboratóriá spoločnosti Hill's Pet Nutrition, laboratóriá centra Ústavu molekulárnej a translačnej medicíny LF UP, Centrum regiónu Haná pre biotechnologický a poľnohospodársky výskum, Regionálne centrum pokročilých technológií a materiálov v Olomouci, Dostavba Teoretických ústavov LF UP Olomouc Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií VUT v Brne. Medzi výnimočné referencie patrí realizácia prevádzkových laboratórií Jadrovej elektrárne Jaslovskej Bohunice a Jadrovej elektrárne Mochovce, laboratórna prevádzka Sladoven Soufflet v Bukurešti, laboratóriá závodu firmy Novartis v Bangladéši, Národného Tkanivového Centra v Brne alebo realizácia na Univerzite Sorbonna v Paríži, komplexná dodávka nábytku a digestorov pre kampus univerzity vo Vilniuse, univerzitná klinika v Kaunase, komplexná dodávka interiérov areálu Biomedicínskeho centra univerzity Karlovej v Plzni, Stredoeurópsky technologický inštitút CEITEC Masarykovej univerzity v Brne a množstvo ďalších projektov, ktorých kompletný zoznam nájdete na www.mercicz.

Naša činnosť sa riadi platnou legislatívou a etickým kódexom spoločnosti a je harmonizovaná podľa štandardov ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.