Školstvo

Základná škola Staňkova, Pardubice

Česká republika

Výskum a vývoj

Hameln rds a.s., Modra

Slovenská republika

Školstvo

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín

Slovenská republika

Školstvo

Vysoká škola baníctva, Technická univerzita Ostrava

Česká republika

Veda a výskum

Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno

Česká republika

Veda a výskum

Univerzita obrany Vyškov

Česká republika

Zdravotníctvo

Nemocnica Atlas Zlín

Česká republika

Veda a výskum

Masarykov onkologický ústav

Česká republika

Školstvo

Katolícka univerzita Ružomberok

Slovenská republika

Školstvo

Gymnázium Kodaňská

Česká republika

Priemysel

Borsodchem Mchz, s.r.o.

Česká republika

Veda a výskum

Ústav translačnej a molekulárnej biochémie LF UP

Česká republika

Školstvo

Ostravská univerzita

Česká republika

Priemysel

Albo Schlenk

Česká republika

Veda a výskum

Visco Teepack

Česká republika

Veda a výskum

GEO Test

Česká republika

Priemysel

Brnenské vodárne a kanalizácie

Česká republika

Priemysel

Bochemie

Česká republika

Veda a výskum

Ústav teoretickej a aplikovanej mechaniky AV ČR

Česká republika

Školstvo

Gymnázium Havířov

Česká republika

Školstvo

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Slovenská republika

Veda a výskum

Centrum dopravného výskumu, v.v.i. Brno

Česká republika

Veda a výskum

Laboratórne centrum Fakulty technologickej Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne

Česká republika

Veda a výskum

CESEB - Masarykova univerzita v Brne

Česká republika

Školstvo

Mendelova univerzita v Brne

Česká republika

Veda a výskum

Univerzita Palackého v Olomouci

Česká republika

Veda a výskum

Povodí Vltavy - České Budějovice

Česká republika

Veda a výskum

Vysoké učenie technické v Brne

Česká republika

Školstvo

Vyššia odborná škola ekonomická a zdravotnícka a Stredná škola Boskovice

Česká republika

Veda a výskum

Moravian Science Centre Brno

Česká republika

Veda a výskum

Univerzita Pardubice

Česká republika

Veda a výskum

Cayman Pharma s.r.o, Neratovice

Česká republika

Výskum a vývoj

Juhočeský vedecko-technologický park České Budějovice

Česká republika

Veda a výskum

CEITEC Masarykova univerzita Brno

Česká republika

Firma

Medirex, a.s.

Slovenská republika

Veda a výskum

Ústav polymérov SAV Bratislava

Slovenská republika

Zdravotníctvo

Ústav pre štátnu kontrolu veterinárnych biopreparátov a liečiv, Brno

Česká republika

Školstvo

Stredná priemyselná škola strojnícka a stavebnícka Tábor

Česká republika

Priemysel

VETCHEM s.r.o., Babindol

Slovenská republika

Zdravotníctvo

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV – Bratislava

Slovenská republika

Priemysel

SelectLab Chemicals v Münsteri

Svet

Priemysel

Satelitné laboratórium Heineken Česká republika, a.s., pivovar Krušovice

Česká republika

Veda a výskum

Univerzita Debrecín

Svet

Veda a výskum

Parazitologický ústav BC AV ČR v Českých Budejoviciach

Česká republika