Výroba

Naša vlastná výroba špeciálneho nábytku, kovových digestorov a médiových stien siaha až do roku 1997 a v roku 2004 sme zahájili výrobu vo vlastnom modernom závode na okraji Brna neďaleko medzinárodného letiska. V súčasnosti disponujeme vlastným technologických a vývojovým oddelením, ktorého úlohou je okrem prípravy výroby aj oblasť vývoja a výskumu.

Hlavným cieľom tejto činnosti je zdokonaľovanie vlastných modelových typov a uvádzanie nových výrobkov na trh, ktoré zodpovedajú dnešným vysokým nárokom na prácu v najrôznejších typoch laboratórií a vytvárajú základné predpoklady pre moderné, bezpečné a energeticky efektívne pracovisko.

Neoddeliteľnou súčasťou úspešnej vývojovej činnosti je spolupráca s radou renomovaných štátnych aj súkromných vedeckých inštitúcií. Medzi inovatívne produkty výskumu a vývoja z oblasti hi-tech patrí najmä inteligentný elektronicky riadený laboratórny digestor a unikátne riešená závesná médiová stena, tak ako aj použitie nových doskových materiálov s výrazne vyššími úžitkovými vlastnosťami vrátane v tuzemsku výnimočného spôsobu ohranenia drevotrieskových dosiek s vysokou rezistenciou proti vlhkosti.