O nás

Naše společnost je tradičním ryze českým výrobcem laboratorního nábytku a digestoří a Vaším profesionálním partnerem v oblasti návrhů, realizace, vybavování a zásobování laboratoří a provozů laboratorním nábytkem, technologickými zařízeními a spotřebním materiálem. Naším klíčovým zaměřením jsou především oblasti vědy, výzkumu, průmyslu, zdravotnictví a školství. Na českém a slovenském trhu působíme již od roku 1993 a za dobu své existence jsme se vypracovali na současnou čelní pozici v oboru. Jako jedna z mála firem své velikosti v České republice jsme setrvali jako subjekt bez zahraniční majetkové účasti.

V rámci naší odbornosti a zaměření řešíme každoročně širokou škálu investičních projektů různého významu a velikosti, krom toho poskytujeme odborné prodejní služby více jak 3 000 zákazníkům nejen z České republiky, které kromě vlastního prodeje zahrnují i odbornou poradenskou a konzultační činnost. Tyto služby pro Vás zabezpečuje tým více jak devadesáti zkušených pracovníků se znalostmi a zkušenostmi v širokém spektru oborů a činností. Nedílnou součástí nabídky je i autorizovaná servisní podpora, a to nejen k dodávaným zařízením a technologiím. Základem naší úspěšné činnosti společnosti je především komplexní přístup k problematice laboratorních interiérů a vybavení, které zahrnuje soulad stavebních a napojovacích dispozic, laboratorního nábytku a digestoří, instalovaných technologií, personálních požadavků a provozního materiálu. Nedílnou součástí je i vyhodnocení materiálových a personálních cest, pracovních metodik a tvorba provozních řádů pracovišť, stejně jako ekonomika a efektivita jejich provozu.

Naše vlastní výroba speciálního laboratorního nábytku, kovových digestoří a médiových stěn sahá do roku 1997 a v roce 2004 jsme zahájili výrobu ve vlastním moderním výrobním závodě na okraji Brna nedaleko mezinárodního letiště. V současnosti disponujeme vlastním technologickým a vývojovým oddělením, jehož úkolem je kromě přípravy výroby i oblast vývoje a výzkumu. Hlavním cílem této činnosti je zdokonalování vlastních modelových řad a uvádění nových výrobků na trh, které odpovídají dnešním vysokým nárokům pro práci v nejrůznějších typech laboratoří a vytvoření základních předpokladů pro moderní, bezpečné a energeticky efektivní pracoviště. Nedílnou součástí úspěšné vývojové činnosti je spolupráce s řadou renomovaných státních i soukromých vědeckých institucí. Mezi inovativní produkty výzkumu a vývoje z oblasti hi-tech patří zejména inteligentní elektronicky řízená laboratorní digestoř a unikátně řešená závěsná médiová stěna, tak jako použití nových deskových materiálů s výrazně vyššími užitnými vlastnostmi včetně v tuzemsku výjimečného způsobu hranění dřevotřískových desek s vysokou rezistencí proti vlhkosti.

S našimi obchodními a výrobními aktivitami úzce souvisí i plánovité budování nezbytného zázemí společnosti, které zahrnuje vedle sítě oblastních kanceláří přede-vším již jmenovaný výrobní závod se strojním výrobním zařízením evropské úrovně pořízené v rámci pravidelné modernizace výroby naposledy na konci roku 2015. Součástí zázemí je dále moderní logistický areál, kancelářské zázemí a rozsáhlé školicí středisko pro zaměstnance firmy. V roce 2016 jsme pro Vás zprovoznili nové servisní středisko v Praze, které poskytuje vysoký standard servisní podpory našich produktů. Servisní středisko funguje v rámci naší pražské kanceláře a vzorkovny, kterou jsme uvedli do provozu v roce předchozím. Materiálně technické zázemí spolu se systémem školení zaměstnanců je zárukou kvality naší produkce, servisu a profesionálního přístupu k zákazníkovi.

Vysoce profesionální přístup a komplexní pojetí problematiky vybavení laboratorních interiérů a dodávek zařízení dosvědčují i námi úspěšně realizované projekty jak na českém a slovenském trhu, tak i na trzích zahraničních. Mezi tyto projekty patří například pavilony kampusu Masarykovy univerzity v Brně, kampus Univerzity v Pardubicích, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí v univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně, laboratoře 1.LF Univerzity Karlovy v Praze, laboratoře Nemocnice Znojmo, laboratoře Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a IKEMu Praha, provozní a zkušební laboratoře společnosti Hill‘s Pet Nutrition, laboratoře centra Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů v Olomouci, Dostavba Teoretických ústavů LF UP Olomouc, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Mezi výjimečné reference patří realizace provozních laboratoří Jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice a Jaderné elektrárny Mochovce, laboratorní provoz Sladoven Soufflet v Bukurešti, laboratoře závodu firmy Novartis v Bangladéši, Národního Tkáňového Centra v Brně nebo realizace na Univerzitě Sorbonna v Paříži, laboratoře CESEB Masarykovy univerzity v Brně, komplexní dodávka nábytku a digestoří pro kampus univerzity ve Vilniusu, univerzitní klinika v Kaunasu, komplexní dodávka interiérů areálu Biomedicínského centra univerzity Karlovy v Plzni, Středoevropský technologický institut CEITEC Masarykovy univerzity v Brně a řada dalších projektů, jejichž kompletní seznam naleznete na www.merci.cz.

Naše činnost se řídí platnou legislativou a etickým kodexem společnosti a je harmonizována dle standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.