Novinky

INOVÁCIE TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNE A VÝROBNÝCH PROCESOV súboru laboratórneho vybavenia MERCI

  • Dátum: 24.03.2021
  • Autor: Jiří Skoupý

Spoločnosť MERCI, s.r.o. začala realizáciu projektu, spolufinancovaného Európskou úniou v rámci dotačného programu OPPIK Inovácia, s názvom Inovácie technologickej základne a výrobných procesov súboru laboratórneho vybavenia MERCI.

Projekt je založený na zmene layout výrobných priestorov, ich rozšírenie, úprave a modifikáciu výrobného toku. Ďalej je súčasťou projektu nákup a sprevádzkovanie strojného a technologického vybavenia, vrátane robotizácie vybraných operácií. Napokon ide o doplnenie existujúcej IT štruktúry, prepojenie a digitalizácia procesov od zberu dát, návrhu komplexného vybavenia laboratória, cez výrobu až po inštaláciu a servis produktov.

Uvedené kroky umožnia zavedenie produktové aj procesné inovácie v spoločnosti MERCI, s.r.o. s cieľom, skokovo zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti, a to prostredníctvom zefektívnenia výroby a uvedenie novo vyvinutých výrobkov na trh vrátane otvorenia nového segmentu trhu.