Novinky

Efektívnejšie skladovanie fliaš so stlačenými technickými plynmi

  • Dátum: 06.06.2016
  • Autor: Petra Vráblová

Firma Asecos predstavuje svoje bezpečnostné skrine G90 so skvalitnenými vzduchotechnickými vlastnosťami, určené pre skladovanie 2ks tlakových fliaš s objemom 50l.

Spoločnosť Asecos zareagovala na stúpajúci dopyt po skriniach s požiarnou odolnosťou G90, určených pre bezpečné skladovanie fliaš so stlačenými plynmi s objemom 50l. Je však zrejmé, že nový výrobok ponúka viac než len zákonom požadovanú úroveň bezpečnosti. To preto, že v mnohých firmách – a rovnako aj v školách, vedeckých inštitúciách a univerzitách – je čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie skladovanie tlakových fliaš v súčasnej dobre veľmi diskutovanou témou.

V priemyselnom aj laboratórnom prostredí sú technické plyny využívané pre širokú škálu najrôznejších aplikácií. S ohľadom na snahy o maximálnu možnú elimináciu dĺžky vedenia, spojenú so znížením rizík nežiadúcej kontaminácie technických plynov, je skladovanie tlakových fliaš priamo na pracovisku veľmi výhodné. Tieto fľaše tak môžu byť umiestnené priamo do bezpečnostnej skrine G90. Praktické skúsenosti ukázali, že inštalácia takejto skrine si vyžaduje len veľmi málo miesta.

Väčšia bezpečnosť v dôsledku vylepšených vzduchotechnických vlastností

Z jednoduchého skladovania v uzavretej skrini však vyplývajú mnohé riziká, napr. pozvoľný únik plynov cez ventily, spoje a zvary, a s tým spojené riziká explózie, intoxikácie a mnoho ďalších. Preto je nutné, zabezpečiť príslušné odsávanie a výmenu vzduchu v priestore skrine. V tomto prípade vývojári spoločnosti Asecos výrazne prepracovali aktuálne prevedenie vnútorných vzduchotechnických prvkov bezpečnostnej skrine G90 a nový produkt podrobili testom v nezávislých laboratóriách. Vylepšený systém prúdenia vzduchu s redukciou tlakovej straty zabezpečuje ešte vyšší stupeň bezpečnosti, ako u predchádzajúcich modelov.

Komfort pri každodennej práci

Bezpečnosť a efektivita sú síce veľmi dôležité parametre, za žiadnych okolností však nesmieme zabudnúť na komfort pri práci. Nesmieme totiž zabúdať na to, že tlaková fľaša váži veľa kilogramov. Firma Asecos s touto skutočnosťou pri vývoji počítala a vybavila preto skriňu radom praktických prvkov, uľahčujúcich manipuláciu s fľašami. Robustná nájazdová rampa umožňuje ľahkú a bezpečnú inštaláciu fliaš priamo v pracovnom priestore skrine, rovnako ľahké je aj ich vyberanie. Interiér skrine je rovnako vybavený všetkými fixačnými prvkami, zabezpečujúcimi dokonalú stabilitu fliaš a certifikovanými požiarnymi priechodmi pre bezpečné zatesnenie trubiek prechádzajúcich stropom skrine. Odber plynov je tak možný bez nutnosti otvorenia dvierok skrine.