Novinky

Účasť spoločnosti MERCI, s. r. o. v súťaži NEJinovátor Juhomoravského kraja, 2015

  • Datum: 01.12.2015
  • Autor: Petra Vráblová

V septembri tohto roka bola zahájená súťaž NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015, kde prebehla nominácia firiem. Do súťaže sa ich prihlásilo celkom dvesto. Súťažné kolo bolo zahájené prvým kolom, v ktorom odborná porota prihliadala k nasledujúcim faktorom a kritériám:

  • význam inovačných aktivít firmy pre región JMK
  • úroveň spolupráce s akademickou sférou a výskumnou infraštruktúrou v Juhomoravskom kraji
  • sociálno-ekonomický dopad aktivít firmy na región JMK (zamestnanosť, vplyv na životné prostredie, životnú úroveň, atď.)
  • etické kritériá (vzťahy voči zamestnancom, zákazníkom, partnerom, dodávateľom)
  • reprezentácia regiónu JMK firmou v zahraničí

Spoločnosť MERCI, s. r. o. sa na základe výroku poroty dostala do druhého kola súťaže, kde bol účastníkom ponúknutý inovačný audit. Špecializovaní inovační poradcovia v rámci inovačného auditu hodnotili proces, akým spôsobom spoločnosť k inováciám pristupuje, ako s nimi vie pracovať, ako ich uvádza do praxe a ako ich vie zároveň speňažiť.

Tak ako v predchádzajúcom ročníku súťaže, tak aj tento rok sa spoločnosť MERCI, s. r. o. dostala do prvej „TOP 10“ firiem, ktoré sa tejto súťaže zúčastnili. Zástupcovia firmy MERCI, s. r. o. si prevzali v novembri 2015 v Centre AdMaS v Brne ocenenie z rúk JUDr. Michala Haška, župana JMK.