Novinky

Obhajoba titulu NEJinovátor Jihomoravského kraje 2016

  • Datum: 09.01.2017
  • Autor: Barbora Schrimpel

V letošním roce se již potřetí uskutečnila soutěž „NEJinovátor Jihomoravského kraje 2016“.

Každým rokem se do soutěže přihlásí okolo 200 malých a středních firem s významnými aktivitami v Jihomoravském kraji a i letos tomu nebylo jinak.

Společnost MERCI, s.r.o. si nemohla nechat ujít tuto příležitost ověřit úroveň inovační vyspělosti firmy a poměřit tak své síly s konkurencí působící v Jihomoravském kraji.

Hodnocení všech zúčastněných firem bylo zahájeno 1. září 2016, kdy proběhlo první kolo soutěže.

Kritériem pro postup do dalšího kola byl především přínos inovací pro Jihomoravský kraj a úroveň spolupráce s akademickou sférou a výzkumnými centry v regionu. Posuzován byl také vliv firemních aktivit na tvorbu nových pracovních míst v regionu, vztahy vůči partnerům a dodavatelům či způsob, jakým organizace reprezentuje kraj v zahraničí.

Ve druhém kole soutěže pak všechny firmy absolvovaly tzv. inovační audit, který stanoví silné a slabé stránky inovačního procesu, podá zprávu o úrovni inovací ve firmě a zároveň zmapuje úroveň znalostí a dovedností v této oblasti.

Společnost MERCI, s.r.o. se i letos v srpnu dostala do první,,TOP 10“ firem, které se této soutěže zúčastnily a může se tak pyšnit titulem „NEJinovátor Jihomoravského kraje 2016“.