Novinky

Meranie hlučnosti digestorov MERCI®

  • Datum: 03.11.2014
  • Autor: Petra Vráblová

K dôležitým aspektom moderného a bezpečného pracoviska patrí aj snaha o dosiahnutie minimálnej úrovne hlučnosti laboratórnych prístrojov. Digestory MERCI® prechádzajú pravidelnými meraniami a dosahujú tak v tejto oblasti špičkové parametre. Bezhlučné laboratórne prostredie má výrazne pozitívny vplyv na koncentráciu odborného personálu a preventívne ich chráni pred nehodami a zraneniami.