Novinky

Projekt OPPIK č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025588 INOVACE TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY A VÝROBNÍCH PROCESŮ SOUBORU LABORATORNÍHO VYBAVENÍ MERCI®

  • Datum: 24.03.2021
  • Autor: Jiří Skoupý

Společnost MERCI, s.r.o. zahájila realizaci projektu, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci dotačního programu OPPIK Inovace, s názvem INOVACE TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY A VÝROBNÍCH PROCESŮ SOUBORU LABORATORNÍHO VYBAVENÍ MERCI.

Projekt je založen na změně layout výrobních prostor, jejich rozšíření, úpravě a modifikaci výrobního toku. Dále je součástí projektu nákup a zprovoznění strojního a technologického vybavení, včetně robotizace vybraných operací. Konečně jde o doplnění stávající IT struktury, propojení a digitalizace procesů od sběru dat, návrhu komplexního vybavení laboratoře, přes výrobu až po instalaci a servis produktů.

Uvedené kroky umožní zavedení produktové i procesní inovace ve společnosti MERCI, s.r.o. s cílem, skokově zvýšit konkurenceschopnost společnosti, a to prostřednictvím zefektivnění výroby a uvedení nově vyvinutých výrobků na trh včetně otevření nového segmentu trhu.