Novinky

Efektivnější skladování lahví se stlačenými technickými plyny

  • Datum: 06.06.2016
  • Autor: Petra Vráblová

Firma asecos představuje své bezpečnostní skříně G90 se zkvalitněnými vzduchotechnickými vlastnostmi, určené pro skladování 2ks tlakových lahví o objemu 50l.

Společnost asecos zareagovala na stoupající poptávku po skříních s požární odolností G90, určených pro bezpečné skladování lahví se stlačenými plyny o objemu 50l. Je však zřejmé, že nový výrobek nabízí víc než jen zákonem požadovanou úroveň bezpečnosti. To proto, že v mnoha firmách – a rovněž i ve školách, vědeckých institucích a univerzitách – je co nejbezpečnější a nejefektivnější skladování tlakových lahví v současné době velmi diskutovaným tématem.

V průmyslovém i laboratorním prostředí jsou technické plyny využívány pro širokou škálu nejrůznějších aplikací. S ohledem na snahy o maximální možnou eliminaci délky vedení, spojené se snížením  rizik nežádoucí kontaminace technických plynů, je skladování tlakových lahví přímo na pracovišti velmi výhodné. Tyto lahve tak mohou být umístěny přímo do bezpečnostní skříně G90. Praktické zkušenosti ukázaly, že instalace takové skříně vyžaduje jen velmi málo místa.

Větší bezpečnost v důsledku zlepšených vzduchotechnických vlastností 

Z prostého skladování v uzavřené skříni ovšem vyplývají mnohá rizika, např. pozvolný únik plynů přes ventily, spoje a sváry, a s tím spojená rizika exploze, intoxikace a mnoho dalších. Proto je nutné, zajistit odpovídající odtah a výměnu vzduchu v prostoru skříně. V tomto případě vývojáři společnosti asecos výrazně přepracovali stávající provedení vnitřních vzduchotechnických prvků bezpečnostní skříně G90 a nový produkt podrobili testům v nezávislých laboratořích. Zlepšený systém proudění vzduchu s redukcí tlakové ztráty zajišťuje ještě vyšší stupeň bezpečnosti, než u předchozích modelů.

Komfort při každodenní práci

Bezpečnost a efektivita jsou sice velmi důležité parametry, za žádných okolností však nesmí být opomenut komfort při práci. Nesmíme totiž zapomínat na to, že tlaková lahev váží mnoho kilogramů. Firma asecos s touto skutečností při vývoji počítala a vybavila proto skříň řadou praktických prvků, usnadňujících manipulaci s lahvemi. Robustní nájezdová rampa umožňuje snadnou a bezpečnou instalaci lahví přímo v pracovním prostoru skříně, stejně snadné je i jejich vyjmutí. Interiér skříně je rovněž vybaven všemi fixačními prvky, zajišťujícími dokonalou stabilitu lahví a certifikovanými požárními průchodkami pro bezpečné zatěsnění trubek, procházejících stropem skříně. Odběr plynu je tak možný bez nutnosti otevření dveří skříně.