Novinky

Dotační projekt "Podpora exportních aktivit firmy MERCI, s.r.o. účastí na mezinárodních veletrzích LabSupply 2017 a Achema 2018"

  • Datum: 30.10.2017
  • Autor: Jiří Skoupý

Číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009074

Datum zahájení projektu: 01.06.2017
Datum ukončení projektu, dosažení účelu dotace: 30.09.2018
Pořadí etap
Datum ukončení 1. etapy: 31.01.2018
Datum ukončení 2. etapy: 30.09.2018