Novinky

Laboratorní chemikálie

  • Datum: 22.05.2019
  • Autor: Marcela Pohanková

Prodáváme kvalitní  chemikálie od firmy PENTA 

Laboratorní chemikálie neprodáváme soukromým osobám, pouze organizacím nebo fyzickým osobám s přiděleným IČO. Látky klasifikované jako vysoce toxické (T+) prodáváme pouze zákazníkům, kteří mají nakládání s nimi zajištěno odborně způsobilou osobou. Objednávky přijímáme pouze v písemné formě - poštou, faxem, e-mailem. Zákonné legislativní požadavky týkající se nebezpečného zboží (např. Bezpečnostní listy) jsou plněny automaticky. Analytické certifikáty (atesty), materiálové listy apod. jsou dodávány na přání zákazníka a jejich požadavek musí být v objednávce uveden.